Polityka prywatności

Ta witryna używa technologii Web Cookie. Korzystając z niej użytkownik wyraża zgodę na używanie technologii Web Cookie oraz przyjmuje do wiadomości i stosowania postanowienia Polityki T2S Stosowania Cookies.

POLITYKA T2S STOSOWANIA COOKIES

Polityka T2S Stosowania Cookies dotyczy wszelkich stron macierzystych T2S Sp. z o.o., zwanych dalej Stronami T2S.

Cookies (pol. ciasteczka) to krótkie pliki tekstowe, zapisywane podczas przeglądania internetu i przechowywane na urządzeniu, przy pomocy którego użytkownik łączy się z witryną (zwanego dalej urządzeniem przeglądającym). Na Stronach T2S stosowane są dwa rodzaje plików cookie: aktywne na czas sesji oraz stałe. Aktywne na czas sesji pozostają w urządzeniu przeglądającym jedynie podczas korzystania ze Stron T2S. Stałe pozostają w urządzeniu przeglądającym przez ustawiony uprzednio czas aktywności lub do momentu, w którym zostaną usunięte przez użytkownika urządzenia.

Strony T2S mogą używać plików cookie pochodzących od podmiotów trzecich (takich jak np. Google, Redefine Sp. z o.o., Comarch S.A.) oraz podmiotów z nimi współpracujących. Więcej informacji na temat cookies podmiotów trzecich można uzyskać na odpowiednich stronach internetowych właściwych podmiotów trzecich.

Użytkownik Stron T2S dokonuje we własnym zakresie dostosowania ustawień dotyczących plików cookie za pomocą narzędzi do tego przeznaczonych w urządzeniu przeglądającym i/ lub przeglądarce internetowej. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy skorzystać z pomocy przygotowanej przez producenta urządzenia/ programu lub skontaktować się z producentem w celu ich wyjaśnienia. T2S Sp. z o.o. jest zwolnione od wszelkiej odpowiedzialności, w maksymalnym dozwolonym przez prawo zakresie, za wszelkie szkody wynikłe z niekorzystania lub niewłaściwego korzystania przez użytkownika Stron T2S z ustawień, o których mowa powyżej.

Celem używania technologii Web Cookie przez T2S Sp. z o.o. jest ułatwienie odwiedzającym korzystania ze Stron T2S. Pliki cookie wykorzystywane są m.in.:

  • do wyświetlania ekranu startowego nowemu odwiedzającemu Strony T2S oraz do pomijania tego ekranu dla użytkowników powracających,
  • do rozpoznania i wyświetlania właściwej wersji Strony T2S, w zależności od typu urządzenia używanego do odwiedzin (mobilne/ stacjonarne),
  • do monitorowania ruchu na Stronach T2S i analizy posobu używania Stron T2S przez odwiedzających.

T2S Sp. z o.o. oświadcza, że nie wykorzystuje informacji przechowywanych w plikach cookie do identyfikowania osób odwiedzających Strony T2S.

ZGODA/BRAK ZGODY UŻYTKOWNIKA NA POLITYKĘ T2S STOSOWANIA COOKIES

Przez korzystanie ze Stron T2S Sp. z o.o. użytkownik wyraża zgodę na używanie cookies zgodnie z Polityką T2S Stosowania Cookies. Użytkownik, który nie wyraża zgody, jest zobowiązany do zmiany ustawień urządzenia i/lub przeglądarki dotyczących plików cookie we własnym zakresie lub do zaprzestania korzystania ze Stron T2S.