System ERP a prawo i biurokracja w Polsce

Oprogramowanie, stworzone z myślą o przedsiębiorstwach działających w naszym kraju.

Systemy Comarch ERP 4.0 to polskie oprogramowanie, stworzone przede wszystkim z myślą o przedsiębiorstwach działających w Polsce. Zachowanie zgodności z obowiązującym prawem i dostosowanie do specyfiki naszego rynku to ich cecha unikalna. Dzięki niej wygrywają nawet z drogim, zachodnim oprogramowaniem klasy ERP.
 
Dlaczego ma to aż tak duże znaczenie dla nabywców? Największe bariery w prowadzeniu działalności gospodarczej w Polsce*, wskazywane przez przedsiębiorców, to: nadmiar obowiązków biurokratycznych i niestabilność prawa (zaraz za wysokimi pozapłacowymi kosztami pracy). Wielkie korporacje mogą sobie pozwolić na zatrudnienie sztabu ludzi, których jedynym zadaniem jest śledzenie zmian, czasem nawet luk w przepisach, poszukiwanie interpretacji poszczególnych zapisów.
 
Sektor MSP, który wytwarza 2/3 PKB, zatrudnia 3/4 Polaków i stanowi aż 99,8% wszystkich firm działających na rynku, jest w mniej komfortowym położeniu. Mało którą firmę stać na ponoszenie podobnych kosztów. Niemniej każda musi prowadzić działalność w zgodzie z prawem, dopełniać obowiązków wynikających z ustaw i rozporządzeń oraz dysponować odpowiednią dokumentacją w przypadku kontroli US czy innych instytucji. Właśnie tym firmom Comarch ERP wychodzi naprzeciw, biorąc na siebie ciężar śledzenia zmian przepisów i wprowadzania aktualizacji w oferowanych systemach.
 
I choć na poziom pozapłacowych kosztów pracy nie mamy praktycznie żadnego wpływu, to zdecydowanie możemy podnieść rentowność pracy dzięki automatyzacji i optymalizacji wynikających z wdrożenia systemu Comarch ERP.
 
*w oparciu o opracowanie Bariery prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Dom badawczy Maison, 2013 rok.