COMARCH ERP 4.0

Sys­tem ERP a prawo i biu­ro­kra­cja w Pol­sce

Sys­te­my Co­march ERP 4.0 to pol­skie opro­gra­mo­wa­nie, stwo­rzo­ne przede wszyst­kim z myślą o przed­się­bior­stwach dzia­ła­ją­cych w Pol­sce. Za­cho­wa­nie zgod­no­ści z obo­wią­zu­ją­cym pra­wem i do­sto­so­wa­nie do spe­cy­fi­ki na­sze­go rynku to ich cecha uni­kal­na. Dzię­ki niej wy­gry­wa­ją nawet z dro­gim, za­chod­nim opro­gra­mo­wa­niem klasy ERP.

Czytaj więcej

Dla­cze­go re­ko­men­du­je­my Co­march ERP?

Czy wiesz, że z opro­gra­mo­wa­nia Co­march ERP ko­rzy­sta już ponad ćwierć mi­lio­na firm? Wy­obraź sobie teraz, jak wielu spo­śród Two­ich kon­ku­ren­tów, part­ne­rów, a może nawet klien­tów ko­rzy­sta na co­dzień z któ­re­go­kol­wiek pro­duk­tu z bo­ga­tej i kom­plet­nej ofer­ty Co­march ERP. A jest ich na­praw­dę wiele.

Czytaj więcej

Comarch ERP 4.0 - Więcej niż system ERP

Pojęcie Comarch 4.0 nawiązuje do 4 głównych obszarów, które dla przedsiębiorcy mogą stanowić źródło przewagi konkurencyjnej i rozmaitych korzyści. Te obszary to:

Nowoczesne rozwiązania

Przewaga funkcjonalna nowoczesnych rozwiązań Comarch ERP umożliwiających częściową lub całkowitą automatyczację procesów biznesowych (BPM) i dostarczających narzędzi wspierających podejmowanie decyzji (Business Intelligence).

Mobilność

Oferta Comarch obejmuje szereg aplikacji mobilnych zintegrowanych z systemem Comarch ERP. Dzięki nim swoje zastosowanie w biznesie znajdują smartfony, tablety i kolektory danych. Upraszczając wykonywanie codziennych obowiązków niezależnie od miejsca i pracy.

Chmura Comarch

Dla tych, dla których korzystne jest korzystanie z oprogramowania, usług czy przestrzeni dyskowej dostępnej online na serwerach Comarch Data Center. Zapewnij sobie kontrolę nad firmą z każdego miejsca, o każdej porze i z każdego urządzenia.

Społeczność

Platforma Społeczność Comarch ERP jest miejscem dzielenia się pomysłami, wnioskami i wiedzą pomiędzy specjalistami Comarch, partnerami i klientami. Daje ona także użytkownikom oprogramowania możliwość realnego wpływania na rozwój produktów z oferty Comarch ERP.

O czym każdy powinien pamiętać to fakt, że Comarch ERP 4.0 to więcej niż oprogramowanie ERP: Comarch ERP 4.0 to cała paleta zintegrowanych narzędzi informatycznych, pozwalających rozwijać i prowadzić biznes w nowoczesny, łatwy, zorganizowany i wydajny sposób. Spośród nich wybierzesz zestaw optymalny dla profilu firmy. Niemniej system zarządzania Comarch ERP pozostaje elementem centralnym całego pakietu.

Comarch ERP 4.0 to:

COMARCH ERP 4.0

Efektywna sprzedaż w internecie

Comarch ERP e-Sklep dla sektora B2C, platforma B2B czy bezpłatna platforma wszystko.pl umożliwiają sprzedaż hurtową i detaliczną przez internet; rozwiązania Comarch ERP współpracują z popularnymi platformami aukcyjnymi i porównywarkami cen;

Mobilność - system ERP w kieszeni

Comarch ERP wyróżnia szerokie zastosowanie urządzeń i aplikacji mobilnych, zarówno w obszarze Business Intelligence jak i sprzedaży czy zarządzania magazynem;

Komunikacja w ramach społeczności

Uczestnicząc w Społeczności Comarch ERP klienci Comarch ERP mogą dzielić się wiedzą i pomysłami na rozwój oprogramowania. Z kolei Społeczność iKsięgowość24 skupia biura rachunkowe i kancelarie podatkowe, pozwala im na prezentację swojej oferty w sieci oraz kanał dotarcia do potencjalnych klientów, poszukujących profesjonalnych usług księgowych;

Smart Objects

Systemy Comarch ERP odpowiadają na rynkowe trendy takie jak Internet Rzeczy czy Produkcja 4.0. W zależności od potrzeb i własnej wizji biznesu możesz, dzięki urządzeniom takim jak Comarch Beacon, prowadzić np. spersonalizowany marketing (automatyczne i spersonalizowane treści wysyłane wprost urządzenia mobilne Twojego klienta/kontrahenta) lub obsługę Rejestratorów Czasu Pracy w Comarch ERP e-Pracownik. Możesz także optymalizować i automatyzować proces produkcji, doposażając posiadane urządzenia produkcyjne w urządzenia monitorujące wybrane parametry i skomunikowane z modułem produkcyjnym w systemie Comarch ERP.

Bezpieczeństwo i synchronizacja danych

Automatycznie tworzone kopie zapasowe, synchronizacja i ochrona danych, dostęp przez internet z dowolnych urządzeń do aplikacji lub plików danych, zarządzanie przestrzenią dyskową, umożliwienie pracy grupowej na dokumentach - to tylko niektóre z dostępnych możliwości (iBard24, Comarch Data Center, usługi Comarch Cloud);

BI - usprawnienie procesu decyzyjnego

Narzędzia Business Intelligence umożliwiają szybkie przetwarzanie danych i dostarczanie na czas istotnych informacji w postaci czytelnych raportów, analiz, wykresów. Dane historyczne, uśrednione dane GUS dla branży czy benchmark to cenny punkt odniesienia dla oceny kondycji firmy i podejmowania decyzji;

Efektywne procesy

Wbudowane w system mechanizmy Business Process Management (BPM) umożliwiają modelowanie, zarządzanie i automatyzację procesów. To przekłada się na sprawny, uporządkowany przepływ informacji i wyższą wydajność pracy. Systemy Comarch ERP, budowane i rozwijane w oparciu o 23 lata doświadczeń na rynku, zawierają szereg gotowych, predefiniowanych procesów, zweryfikowanych w praktyce i uznanych za branżowe standardy. Jednak wciąż pozostawiają duży margines elastyczności. Procesy można definiować, automatyzować, modyfikować. Wszystko w zależności od potrzeb i kreatywności użytkowników. Szczególnym przypadkiem jest Comarch ERP Altum - system klasy ERP 4.0 i pierwsza na rynku inteligentna i całkowicie elastyczna platforma biznesowa.