TOPSERW Stanisław Echilczuk, Mirosław Kuziuk Sp. j.

Data wystawienia referencji: 2012-03-30 | System: Comarch CDN XL

Konsultanci na bieżąco udzielają fachowych wskazówek, tłumaczą niejasności i wątpliwości, szybko reagują na zaistniałe problemy. Bardzo wygodną dla nas formą kontaktu jest e-mail serwisowy i support telefoniczny. Dziełem T2S jest szereg modyfikacji standardowej funkcjonalności czy dostępnych wydruków oraz autorskich rozwiązań, zwiększających użyteczność i ergonomię Comarch CDN XL pod kątem naszych specyficznych wymagań.

Mirosław Kuziuk, Dyrektor