Delta Service Stanisław Echilczuk Iwona Kuziuk Robert Wargenau s.j.

Data wystawienia referencji: 2012-02-08 | System: Comarch CDN XL

Pozytywnie oceniamy wkład T2S w powodzenie wdrożenia: zgłaszane pomysły, doświadczenie, dobrą organizację, duże zaangażowanie, starania, by sprostać naszym oczekiwaniom i, przede wszystkim, pozytywne efekty realizowanych prac. Współpraca jest kontynuowana, kilka spraw czeka na pomyślne zakończenie. Chwalimy sobie możliwość i wygodę korzystania z usług helpdesk przez jedno centrum kontaktu, z uporządkowanym systemem rejestracji zgłoszeń. Znacznie ułatwia to nam koordynację działań.  Czekamy na udostępnienie kolejnych funkcjonalności.

Iwona Kuziuk, Współwłaściciel