Nasz zespół

Stanowimy najliczniejszą (ponad pięćdziesiąt osób) i najlepszą w kraju ekipę wyspecjalizowaną we wdrożeniach systemów Comarch ERP. By być bliżej naszych klientów, wybraliśmy dogodne lokalizacje w centrum Polski: w Warszawie i w Łodzi.

W każdym z projektów uczestniczy kilka zespołów o zróżnicowanych kompetencjach. Każdy z nich ma inne zadania do wykonania we właściwym czasie.

ZESPÓŁ WDROŻENIOWY

Zespół wdrożeniowy to trzon T2S. Z nim zetkniesz się na etapie analizy, instalacji i konfiguracji systemu, szkolenia użytkowników oraz na etapie asysty w pierwszym okresie po uruchomieniu systemu. Konsultanci doskonale znają narzędzie, które oddamy Ci do dyspozycji. Ale to nie wszystko: są przygotowani merytorycznie do współpracy z Tobą i Twoją firmą. Solidna baza teoretyczna (wykształcenie zdobyte na kierunkach administracyjnych: zarządzanie biznesem, inżynieria produkcji, rachunkowość finansowa i zarządcza, kadry i płace, handel, logistyka, zarządzanie magazynem etc.) i praktyczna (doświadczenie zdobyte we wdrożeniach i w pracy z systemem) procentuje w każdym z realizownych projektów. Nasi konsultanci poznali już naturę działań przedsiębiorstwa: wiedzą dokładnie, jakim konkretnym celom one służą. Kierownik projektu koordynuje pracę zespołu, czuwa nad dotrzymaniem ustalonych terminów i utrzymaniem projektu w ramach uzgodnionego budżetu. To on będzie Twoim pierwszym źródłem wiedzy o postępach wdrożenia.

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

Zespół projektowy specjalizuje się w modyfikacjach oprogramowania, tworzeniu wydruków, raportów, łączników, dodatkowych funkcjonalności czy całkowicie odrębnych aplikacji na specjalne zamówienie. Inżynierowie programiści zadbają o to, by wdrażany system w stu procentach odzwierciedlał Twoją firmę i odpowiadał Twoim indywidualnym oczekiwaniom. Owocem naszej pracy w tym zakresie będą dodatkowe korzyści i szereg udogodnień w pracy z nowym oprogramowaniem.

ZESPÓŁ TECHNICZNY

Jeśli zgłosisz taką potrzebę, nasz zespół techniczny zaprojektuje odpowiednią infrastrukturę informatyczną, optymalną pod względem funkcjonalności i kosztów. Będzie też czuwał nad stabinym, niezakłóconym działaniem wdrożonego systemu.

ZESPÓŁ WSPARCIA

Konsultanci działu wsparcia służą swoją pomocą po zakończeniu wdrożenia. Ich zadaniem jest wspierać użytowników systemu w prawidłowej, bieżącej eksploatacji oprogramowania oraz zapewnić łagodne przejście do coraz wyższych wersji systemu. Nad jakością i terminowością wszelkich zgłaszanych prac czuwa kierownik działu. Sam również zyskasz dostęp do historii zleceń dzięki dedykowanej platformie serwisowej.

ZESPÓŁ HANDLOWY

Zespół handlowy jako pierwszy wesprze Cię swoją wiedzą o systemach zarządzania - kluczową na etapie doboru optymalnego oprogramowania. Wynegocjuje też korzystne dla Ciebie warunki zakupu potrzebnego sprzętu i wszelkich rozwiazań wspierających.

Jeśli zdecydujesz się nawiązać współpracę z nami, chętnie dostarczymy Ci informacje o konsultantach oddelegowanych do projektu, ich kompetencjach i przeprowadzonych dotąd wdrożeniach. Chcemy dać Ci pewność, że pracują dla Ciebie najlepsi w kraju specjaliści.